BIDROBON #160 onsdag 5/12 kl. 20.00 kr. 50

Unni Løvlid og Frode Haltli
er to av norges mest nyskapende og spennende musikere, ofte med folkemusikken som bakteppe. De har samarbeidet gjennom mer enn 10 år, i ulike sammenhenger – fra Kautokeino til Kina.

Denne gangen presenterer de et helt nytt prosjekt, hvor de har skrevet musikk sammen til gammel kinesisk poesi. Tekstene er oversatt til norsk av Harald Bøckman, og her kommer kvinnestemmer til orde på bred front, med stemmer som spenner fra det omsvøpsløst folkelige til det ekstatiske, vare og såre. Antologien dekker tidsrommet fra ca. 600 før vår tid til ca. år 600, og antakeligvis har disse tekstene blitt sunget i tidligere tider, men den tradisjonen er nå tapt.

Det som slo Unni og Frode da de leste Bøckmans gjendiktninger, var hvor direkte tekstene taler til oss idag, og musikken de har satt til tekstene klinger ikke spesielt kinesisk. De har heller forsøkt å ta vare på det umiddelbare og nære i tekstene. Visene er blitt stemningsfulle tolkninger av kvinnestemmer fra en annen tid, og musikken har både det samtidige og gjenskinn av tradisjonell musikk fra ulike deler av verden i seg, men alltid med melodien i sentrum.

Tilbake til bidrobon-siden http://bidrobon.no